اصفهان،خیابان شمس آبادی، چهار راه قصر، مجتمع قصر نور، واحد 315    |    32240080-031

متخصص ارتوپدی

فوق تخصص جراحی ستون فقرات
Telegram

اسکولیوز ناشناخته نوجوانی در مدارس اصفهان

 

 اسکولیوز ناشناخته نوجوانی در مدارس اصفهان

دکتر محمدرضا اعتمادی فر۱– دکتر عبداله هادی۲ دکتر خلیل اله ناظم۱

میثم آبدار۳-علی ربیعی۳– فرشته تقوائی۳– مهسا مستأجران۳– دکتر امین نعمتی۴

خلاصه

پیش زمینه: اسکولیوز ناشناخته نوجوانی(AIS) یک انحراف سه بعدی تنه و ستون فقرات با زاویه بیشتر از°۱۰ در مقطع کرونال است. هدف از این مطالعه بررسی و غربالگری اسکولیوز ناشناخته در نوجوانان مدرسه ای بالای ۱۰ سال در شهر اصفهان بوده است.

مواد و روش ها: مطالعه در طی سالهای ۹۴ و ۱۳۹۳ بر روی ۳۰۱۸ نوجوان مدرسه ای که به صورت اتفاقی از ۶ ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شده بودند، انجام شده است. معیار بررسی اسکولیوز، تست آدامز و نرم افزار اسکولیومتر بوده است. کودکان مشکوک در معاینه مدرسه ای، به درمانگاه ستون فقرات بیمارستان الزهرا ارجاع داده می شدند و بعد از معاینه مجدد توسط دستیار فلوشیپ جراحی ستون فقرات و رادیوگرافی مربوطه(در صورت نیاز) تشخیص اسکولیوز داده می شد.

یافته ها: اسکولیوز ناشناخته در ۱۹ نوجوان یافت شد به نحوی که ۶ مورد پسر و ۱۳ مورد دختر بودند- هیچ رابطه ای بین معیارهای دموگرافیک سن، شاخص توده بدنی، قد و وزن و راست یا چپ دستی با اسکولیوز یافت نشد(P>0/05). هیچ ارتباطی بین نوع کیف و نحوه انتقال دانش آموز به مدرسه و تشخیص اسکولیوز ناشناخته وجود نداشت(P>0/05). در اسکولیومتری با لحاظ زاویه°۵/۳،  ۷/۷۳% حساسیت و ۷/۸۶% اختصاصیت به دست امد.

نتیجه گیری: در بالاترین امار کشوری تاکنون، اسکولیوز ناشناخته نوجوانی(AIS) شیوع ۶۲/۰% داشت. زاویه ۵/۳ درجه به عنوان یک معیار عددی جدید در بررسی بالینی افراد مورد معاینه از نظر اسکولیوز ناشناخته در متد اسکولیومتری پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: انحراف ستون فقرات،  اسکولیوز ناشناخته، شیوع

 

 

 

Adolescent idiopathic scoliosis in schools of Isfahan Iran.

 

Mohammad Reza Etemadifar 1, Abdollah Hadi2, Khalilollah Nazem1

Meisam Abdar3, Ali Rabiei3, fereshteh Taghvai3, Mahsa Mostajeran3, Amin Nemati 4

Abstract

Background: Adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is a 3 dimensional deformity of trunk with a coronal curvature more than 10 degrees .The aim of the present study was to screen school aged children for scoliosis in Isfahan, Iran.

Methods: During the period of study since April 2014 to April 2015, 3018 school age children randomly selected from Isfahan schools and examined for the scoliosis using Adams forward bending test and scoliometery software. Suspicious children were referred to Alzahra hospital spine clinic for more evaluation .Diagnosis of scoliosis was made by a spine surgery fellowship assistant with appropriate radiographies.

Results:   AIS were diagnosed in 19 children. Of them 6 were male and 13 were female. There was no association between demographic factors including age, body mass index, height, weight, hand dominancy and scoliosis (P>0.05).There was no significant relation with type of school bag and children transport to the school and diagnosis of AIS(P>0.05). Scoliometery was done in all participants. Considering the 3.5 degree as the cut of point, scoliometry had a sensitivity of 73.7% and specificity of 86.7% for the detection of AIS.

Conclusion: AIS has a prevalence of 0.62% in our area which is more frequent in females.  ۳٫۵ degree as a new cut of point is recommended for clinical examination of children for the AIS screening if scoliometery is used.

Keywords: spinal deformity, idiopathic scoliosis, prevalence.

۱-Associated professor of orthopedics, fellowship of spine surgery, Alzahra hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

۲- Assistant professor of orthopedics, fellowship of spine surgery, Alzahra hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

۳-Meidcal student, Isfahan Medical Students Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

۴-Orthopedic surgery resident, Alzahra hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran .

 

0
اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *