اصفهان،خیابان شمس آبادی، چهار راه قصر، مجتمع قصر نور، واحد 315    |    32240080-031

متخصص ارتوپدی

فوق تخصص جراحی ستون فقرات
Telegram

جراحی شکستگی ها

جراحی شکستگی ها

نمونه عمل جراحی شکستگی 2

نمونه عمل جراحی شکستگی 2

جوان 25ساله در اثر سانحه تصادف دچار شکستگی ناپایدار مهره 5 پشتی گشته که تحت عمل جراحی و درمان قرار گ[...]
نمونه عمل جراحی شکستگی

نمونه عمل جراحی شکستگی

خانم 53 ساله با سابقه OPLL و تصادف اخیر و شکستگی در رفتگی ستون فقرات گردنی و نقص عصبی نسبی که تحت عم[...]